AAA: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 20 Tháng Năm 2024 17:25:00

AAA: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240520_20240520-AAA-Bao-cao-tien-do-su-dung-von.pdf