VRC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 17 Tháng Năm 2024 19:13:00

VRC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (mã CK: VRC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240517_20240517-VRC-TB-NDKCC-lay-y-kien-co-dung-bang-van-ban.pdf