HU1: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 17 Tháng Năm 2024 16:15:00

HU1: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240517_20240517-HU1-CBTT-thay-doi-dkkd.pdf