LPB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB tăng vốn điều lệ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 17 Tháng Năm 2024 13:52:00

LPB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB tăng vốn điều lệ như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240517_20240517-LPB-CV-NHNN-vv-TVDL-nam-2024-cua-LPBank-CA.pdf