LEC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 17 Tháng Năm 2024 08:43:00

LEC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (mã CK: LEC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240517_20240516-LEC-TB-so-988-ve-ngay-DKCC-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2024.pdf