CMV: Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 16 Tháng Năm 2024 17:38:00

CMV: Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240516_20240516-CMV-CBTT-DU-THAO-BBH-VA-NQ-DHDCD-2024.pdf