FUCVREIT: Công bố Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung Tháng 5/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Năm 2024 16:50:00

FUCVREIT: Công bố Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung Tháng 5/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam công bố Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung Tháng 5/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240515_20240515-FUCVREIT-Ban-cao-bach-cap-nhat-thang-05.2024-signed.pdf