SCS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Năm 2024 15:41:00

SCS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240515_20240515-SCS-TB-THAY-DOI-GIAY-CHUNG-NHAN-DKDN-LAN-19.pdf