HVN: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Năm 2024 14:36:00

HVN: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240515_20240514-HVN-CBTT-thay-doi-noi-dung-dang-ky-DN.pdf