BRR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Năm 2024 16:57:00

BRR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRR của CTCP Cao su Bà Rịa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/10/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cao su Bà Rịa – xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 02/10/2024 và xuất trình thẻ căn cước/hộ chiếu.
          - Hình thức trả: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt