VRC: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Năm 2024 14:31:00

VRC: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240514_20240514-VRC-CBTT-NQ-HDQT-Vv-Lay-y-kien-CD-bang-van-ban-GD-nguoi-lien-quan-Lua-chon-Kiem-toan.pdf