LPB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh Thường Tín

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Năm 2024 16:31:00

LPB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh Thường Tín

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh Thường Tín như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240510_20240510-LPB-CV-NHNN-CN-Ha-Noi-vv-chap-thuan-thay-doi-dia-diem-tru-sp-CN-Thuong-Tin-CA.pdf