CAV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả bổ sung cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Năm 2024 16:35:00

CAV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả bổ sung cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả bổ sung cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CK:CAV) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240510_20240510-CAV-TB-NDKCC-tra-co-tuc-con-lai-nam-2023-bang-tien.pdf