GMD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Năm 2024 16:36:00

GMD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã CK:GMD) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240510_20240510-GMD-TB-NDKCC-tham-du-DH-thuong-nien-2024.pdf