GMD: Thông báo hủy ngày ĐKCC tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 tại Thông báo số 777/TB-SGDHCM ngày 16/04/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Năm 2024 16:38:00

GMD: Thông báo hủy ngày ĐKCC tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 tại Thông báo số 777/TB-SGDHCM ngày 16/04/2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hủy ngày ĐKCC tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 tại Thông báo số 777/TB-SGDHCM ngày 16/04/2024 của Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã CK:GMD) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240510_20240510-GMD-TB-huy-NDKCC-tham-du-DH-thuong-nien-2024.pdf