C32: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Năm 2024 17:19:00

C32: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

Công ty Cổ phần CIC39 công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240509_20240509-C32-Nghi-quyet-HDQT-ve-lua-chon-don-vi-kiem-toan-BCTC-2024.pdf