FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/05/2024 đến 07/05/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Năm 2024 18:02:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/05/2024 đến 07/05/2024

 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/05/2024 đến 07/05/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240509_20240509-FUCVREIT-NAV-tuan-tu-ngay-01.05.2024-den-07.05.2024.pdf