HDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Lan

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Năm 2024 14:16:00

HDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Lan

Nguyễn Thị Xuân Lan thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240509_20240509-HDG-THONG-BAO-GIAO-DICH-NCLQ-Nguyen-Thi-Xuan-Lan.pdf