BCM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Năm 2024 10:32:00

BCM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã CK: BCM) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240509_20240508-BCM-TB-ngay-dkcc-de-hop-DHCD-TN.pdf