GMD: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Năm 2024 10:50:00

GMD: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần GEMADEPT thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240509_20240508-GMD-CBTT-thay-doi-thoi-gian-to-chuc-hop-DHDCD.pdf