CST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Năm 2024 10:33:00

CST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CST của CTCP Than Cao Sơn - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/06/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/06/2024 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ), địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu chứng khoán phải xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
          - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023