CAV: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 07 Tháng Năm 2024 17:28:00

CAV: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

 Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240507_20240507-CAV-THONG-BAO-NGAY-DKCC-THQ-NHAN-CO-TUC-CON-LAI-NAM-2023-BANG-TIEN.pdf