CMV: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 06 Tháng Năm 2024 17:40:00

CMV: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 như sau: 


Tài liệu đính kèm
 20240506_20240506-CMV-CBTT-TAI-LIEU-DHDCD-NAM-2024-LAN-2.pdf