C32: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 06 Tháng Năm 2024 17:41:00

C32: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

Công ty Cổ phần CIC39 thông báo Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung như sau: 


Tài liệu đính kèm
 20240506_20240506-C32-Dieu-le-CIC39-sua-doi-bo-sung-lan-thu-XV-File-nen.pdf