DCL: Phụ lục sửa đổi điều lệ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 06 Tháng Năm 2024 10:09:00

DCL: Phụ lục sửa đổi điều lệ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông báo phụ lục sửa đổi điều lệ như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240506_20240503-DCL-CBTT-PHU-LUC-SUA-DOI-DIEU-LE-2024.pdf