LPB: Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 04 Tháng Năm 2024 16:00:00

LPB: Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240504_20240504-LPB-Thong-bao-thay-doi-NCLQ-cua-NNB.pdf