CAV: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 04 Tháng Năm 2024 16:29:00

CAV: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240504_20240504-CAV-GIAY-CHUNG-NHAN-DANG-KY-DOANH-NGHIEP-THAY-DOI-LAN-8_0001_0001.pdf