Lãi hơn 4.441 tỷ đồng trong quý I/2024, Vietnam Airlines (HVN) đưa ra lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 03 Tháng Năm 2024 11:46:00

 Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã HVN – sàn HOSE) vừa có giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý I/2024 và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu HVN bị kiểm soát.

Theo báo cáo tài chính quý I/2024, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 1.498,64 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 137,44 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 4.441 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 37,34 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả lợi nhuận quý I/2024 tăng trưởng đột biến, Vietnam Airlines cho biết, đây là giai đoạn kinh doanh cao điểm trong ngành hàng không, Tổng công ty tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt trong điều hành hoạt động kinh doanh như tối ưu hóa, nâng cao hiệu suất sử dụng đội bay, nguồn nhân lực; cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giá dịch vụ, lãi suất…

Tổng doanh thu và thu nhập khác trong quý I/2024 của Công ty mẹ tăng 25,4%, tức tăng hơn 4.568 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 23,6%, tương đương tăng hơn 4.179 tỷ đồng bởi thị trường vận tải phục hồi mạnh, Tổng công ty đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa, hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác và mở thêm các đường bay mới.

Bên cạnh đó, tổng chi phí Công ty mẹ tăng 16,2%, tương đương tăng 2.931 tỷ đồng, chủ yếu tăng chi phí giá vốn. Tốc độ tăng doanh thu và thu nhập khác cao hơn so với tốc độ tăng chi phí, nên Công ty mẹ lãi gộp về cung cấp dịch vụ hơn 3.520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, Vietnam Airlines vẫn còn lỗ lũy kế 36.742 tỷ đồng. Điều này khiến vốn chủ sở hữu của Công ty âm 12.556 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính của Vietnam Airlines ở mức 24.401 tỷ đồng. Tổng tài sản của Tổng công ty đạt 56.316 tỷ đồng.

Về biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát, Vietnam Airlines đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và đã báo cáo cổ đông, cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đề án, năm 2024-2025, Tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi và kinh doanh có lãi, tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.

Năm 2024, Vietnam Airlines tiếp tục xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Theo đó, ngày cuối cùng để đăng ký tham dự đại hội là ngày 23/5, ngày tổ chức đại hội dự kiến là ngày 21/6. Hãng bay chưa công bố các tài liệu cụ thể chuẩn bị cho đại hội.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 2/5, cổ phiếu HVN đứng tại mức giá 17.300 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây đạt 2,6 triệu đơn vị/phiên.

N.T