FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 24/04/2024 đến 30/04/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 03 Tháng Năm 2024 09:15:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 24/04/2024 đến 30/04/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 24/04/2024 đến 30/04/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240503_20240502-FUCVREIT-NAV-tuan-tu-ngay-24.04.2024-den-30.04.2024.pdf