BMP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 02 Tháng Năm 2024 13:52:00

BMP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240502_20240430-BMP-Nghi-quyet-Bien-ban-DHDCDTN-2024.pdf