DPG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 02 Tháng Năm 2024 14:23:00

DPG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240502_20240427-DPG-Nghi-quyet-DHDCD-thuong-nien-nam-2024_signed.pdf