LPB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Phòng GD Đắk Glong

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 02 Tháng Năm 2024 10:24:00

LPB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Phòng GD Đắk Glong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Phòng GD Đắk Glong như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240502_20240426-LPB-CV-chap-thuan-cua-NHNN-vv-thay-doi-dia-diem-PGD-Dak-Glong.pdf