HDG đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 972 tỷ đồng, tăng 12,24% so với năm 2023

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 27 Tháng Tư 2024 21:37:00

ĐHCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) ngày 27/4 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu hợp nhất 2.896 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 972 tỷ đồng, tăng lần lượt 0,24% và 12,24% so với năm 2023.

Những chỉ tiêu trên được HDG đặt ra một cách thận trọng và kỹ lưỡng, đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai.

Theo nhận định của Ban lãnh đạo Tập đoàn, từ giữa năm 2024 và sang đầu năm 2025, thị trường bất động sản tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ ấm dần lên, nhất là với việc Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý để Tập đoàn có thể hoàn thiện thủ tục đầu tư và khai thác các dự án như Hado Charm Villas, CC3 Dịch Vọng, Linh Trung…Trong năm 2024, Hà Đô cũng sẽ đẩy mạnh M&A các dự án bất động sản, chuẩn bị kỹ các thủ tục đầu tư các dự án năng lượng mới để tạo đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2023, Tập đoàn Hà Đô vẫn phát triển ổn định, ghi nhận doanh thu đạt 2.889 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 866 tỷ đồng. Trong đó, năng lượng tiếp tục là lĩnh vực chiếm tỷ trọng chủ đạo, đóng góp 1.938 tỷ đồng doanh thu, tương đương 67% cơ cấu doanh thu. Lĩnh vực bất động sản và dịch vụ khai thác, cho thuê văn phòng, khách sạn đạt 950 tỷ đồng, chiếm 33% doanh thu của Tập đoàn.

ĐHCĐ cũng đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 với cơ cấu 7 thành viên, bao gồm 5 thành viên thường trực và 2 thành viên độc lập. Thành viên HĐQT thường trực bao gồm ông Nguyễn Trọng Thông, ông Nguyễn Trọng Minh, ông Lê Xuân Long, bà Cao Thị Tâm và ông Nguyễn Hoàng Trung. Thành viên HĐQT độc lập bao gồm ông Hoàng Đình Hùng và bà Trần Thị Quỳnh Anh.

Hoàng Anh