GMD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Tư 2024 17:26:00

GMD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30

Công ty Cổ phần GEMADEPT thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240426_20240426-GMD-CBTT-thay-doi-giay-CN-DKDN-lan-thu-30.pdf