VRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Tư 2024 18:45:00

VRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240426_20240426-VRC-BBHNQ-DHDCD-thuong-nien-nam-2024.pdf