HU1: Trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục lỗ và tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Tư 2024 14:25:00

HU1: Trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục lỗ và tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục lỗ và tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau: 


Tài liệu đính kèm
 20240426_20240425-HU1-Giai-trinh-CV-686-Khac-phuc-chung-khoan-bi-canh-bao.pdf