FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 17/04/2024 đến 23/04/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Tư 2024 09:05:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 17/04/2024 đến 23/04/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 17/04/2024 đến 23/04/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240426_20240424-FUCVREIT-NAV-tuan-tu-ngay-17.04.2024-den-23.04.2024.pdf