BCE: Trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục lỗ và tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2024 14:11:00

BCE: Trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục lỗ và tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục lỗ và tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240424_20240424-BCE-CV-giai-trinh-chung-khoan-bi-dua-vao-dien-canh-bao.pdf