MIG: CBTT nhận được công văn của Bộ Tài chính về việc chấp thuận nguyên tắc tăng VĐL

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2024 14:08:00

MIG: CBTT nhận được công văn của Bộ Tài chính về việc chấp thuận nguyên tắc tăng VĐL

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội thông báo nhận được công văn của Bộ Tài chính về việc chấp thuận nguyên tắc tăng VĐL như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240424_20240423-MIG-Bo-tai-chinh-chap-thuan-nguyen-tac-tang-von-MIC-2024.pdf