FUCVREIT: Công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 23 Tháng Tư 2024 17:13:00

FUCVREIT: Công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240423_20240423-FUCVREIT-Dieu-le-quy-cap-nhat-ngay-23.04.2024-signed.pdf