FUCVREIT: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐH NĐT thường niên NTC 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 23 Tháng Tư 2024 17:11:00

FUCVREIT: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐH NĐT thường niên NTC 2023

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐH NĐT thường niên NTC 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240423_20240423-FUCVREIT-Bien-ban-va-Nghi-quyet-hop-DHNDT-thuong-nien-nam-tai-chinh-2023-signed.pdf