FUCVREIT: Thông báo thay đổi người nội bộ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 23 Tháng Tư 2024 09:33:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi người nội bộ

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi người nội bộ như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240423_20240422-FUCVREIT-Thay-doi-nhan-su-Nguoi-noi-bo-Cong-ty-Quan-ly-quy-signed.pdf