HDB: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Tư 2024 18:41:00

HDB: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240419_20240419-HDB-CBTT-bo-sung-Tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2024-VIE.pdf