FRT: Công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Tư 2024 14:34:00

FRT: Công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240419_20240418-FRT-CBTT-Toan-van-Dieu-le-Cong-ty-signed.pdf