ILB: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Tư 2024 13:46:00

ILB: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240419_20240418-ILB-CBTT-NQ-DHDCD-TN-2024.pdf