HU1: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 17 Tháng Tư 2024 19:30:00

HU1: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 vào diện cảnh báo như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240417_20240417-HU1-TB-vv-xu-ly-vi-pham-doi-voi-co-phieu.pdf