HU1: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 17 Tháng Tư 2024 19:31:00

HU1: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/04/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240417_20240417-HU1-QD-dua-co-phieu-vao-dien-canh-bao.pdf