QNP: Thông báo không còn là cổ đông của Inseco

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 17 Tháng Tư 2024 14:08:00

QNP: Thông báo không còn là cổ đông của Inseco

Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn thông báo không còn là cổ đông của Inseco như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240417_20240416-QNP-513-CBTT-ve-viec-khong-con-la-co-dong-cua-Cong-ty-Inseco_signed.pdf