MIG: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở MIC Tp. Hồ Chí Minh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 16 Tháng Tư 2024 15:12:00

MIG: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở MIC Tp. Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở MIC Tp. Hồ Chí Minh như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240416_20240416-MIG-BTC-chap-thuan-thay-doi-dia-diem-MIC-HCM.pdf