Đề nghị xử lý “món nợ” hơn 254 tỷ đồng sau BT Dự án cầu Đế Võng

Báo Đầu tư | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 12 Tháng Tư 2024 13:39:00

Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương kiến nghị tỉnh Quảng Nam có hướng xử lý sau khi đưa Dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương ra khỏi danh mục hoàn trả cho Dự án BT cầu Đế Võng.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo xử lý các vướng mắc, tồn tại ở các dự án trên địa bàn tỉnh này do Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đầu tư. 

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thăng Bình và các sở, ngành liên quan xem xét, tham mưu UBND chỉ đạo giải quyết các vướng mắc tại Dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương; đồng thời, hướng dẫn UBND huyện Thăng Bình báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất thực hiện thủ tục đầu tư để kêu gọi, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phù hợp với Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương đã được UBND huyện Thăng Bình phê duyệt và Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 7/2/2024.

Trước đó, ngày 26/3/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đối với Dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương, nhà đầu tư đã thực hiện các công việc: Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, phê duyệt Quy hoạch 1/500; giải phóng mặt bằng 127,29 ha/154 ha cần giải phóng mặt bằng (tương đương 83%), di dời 2.602 ngôi mộ/3.102 ngôi mộ; xây hàng rào; thi công đường phục vụ công tác xây dựng Dự án.

Tuy nhiên, sau đó, Dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương được đưa ra khỏi danh mục hoàn trả cho Dự án BT cầu Đế Võng. Theo đề xuất của UBND tỉnh, nhà đầu tư đã đồng thuận hoàn trả Dự án từ năm 2021 và đã cùng cơ quan có thẩm quyền của tỉnh xác định mức chi đã đầu tư cho Dự án này là 254.486.817.795 đồng.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 năm (kể từ ngày thu hồi Dự án), cơ quan nhà nước vẫn chưa có chủ trương, định hướng giải quyết phần chi phí mà nhà đầu tư đã bỏ ra trong nhiều năm qua. Điều này khiến doanh nghiệp bị khó khăn về áp lực tài chính và ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh.

Từ đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương kiến nghị tỉnh Quảng Nam xem xét bố trí nguồn ngân sách để lên phương án hoàn trả chi phí đầu tư mà Tập đoàn Đạt Phương đã thực hiện Dự án.

Trường hợp không bố trí được nguồn chi trả từ ngân sách, Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đề nghị tỉnh này đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương để họ có cơ sở thu hồi phần vốn đã đầu tư từ nhà đầu tư mới.

Nhiệt Băng